Je banka s nejdelší tradicí na českém trhu. Snaží se učit lidi hospodařit a zajistit jim přístup k prosperitě. Své služby banka poskytuje jednotlivcům, malým a středním podnikům, městům a obcím. Financuje však i velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů. Mnohé z jejích produktů a služeb jsou jedničkami na českém trhu. Od roku 2000 je součástí silné středoevropské Skupiny Erste.

Is a bank with the longest tradition on the Czech market. It tries to teach people how to manage money and provide access to prosperity. The bank provides its services to individuals, small and medium-sized businesses, cities, and municipalities. It finances big corporations as well and provides services in the field of financial markets. Many of their products and services are number one on the Czech market. From 2000, it has become part of a strong Central European Group Erste.

Kurzy

Darujte plus