ERGO pojišťovna, a. s. je členem mezinárodní skupiny ERGO, která je jednou z největších pojišťovacích skupin v Evropě. Celosvětově je tato skupina zastoupena ve více než 30 zemích a soustředí se především na regiony Evropy a Asie. V České republice působí již 23 let, a proto svým klientům poskytuje výhody stabilního a zkušeného prostředí.

ERGO insurance company, a.s. is one a member of the international ERGO group, which is one of the greatest insurance groups in Europe. Worldwide, this group is represented in more than 30 countries and is focused mainly regions of Europe and Asia. It has been active in the Czech Republic for 23 years already and thus provides the benefits of a stable and experienced environment to its clients.

Kurzy

Darujte plus